Bevilgede tilskud

Her finder du en oversigt over hvilke tilskud Idrætsrådet har givet vores foreninger fra Materialepuljen 2018.

Oversigt