Med denne guide vil du let kunne vedligeholde dit Foreningsregister og dermed foretage Facilitets- og tilskudsansøgninger.

Brugerguide til de Foreningsansvarlige